Skip to content

Vajaduste realiseerimine

Infosüsteem on kooslus IT lahendustest, andmetest, ametnikest ja tegevustest. IT seob antud juhul kesksüsteemi ja tema teisi toetavaid infosüsteeme. IT lahendus jagab infosüsteemiga andmeid aga sisaldab lisaks ka palju infosüsteemi tööprotsesside automatiseeritud rutiine. Seega infosüsteemide arendamisel tuleb arvestada tööprotsesside arendamist ning protsessidega seotud andmete korrastamist.

arendustabel

Koordineerimise eesmärkideks on:

  •   ressursside ja panuste tulemuslik juhtimine;
  •   otsustamisprotsessi efektiivsus;
  •   kattuvate ja raiskavate paralleelsete tegevuste ennetamine;
  •   spetsiifiliste ja üldiste sihteesmärkide ühtsustamine;
  •   protseduuride lihtsustamine, rollide ja kohustuste tõhus jagamine;
  •   toetada arenduste järjepidevust.

Keda tuleks kaasata?

IT projekt ei kujuta endast üksnes tehnilist projekti, mille juht võiks pärast ülesandepüstitust ja projektplaani kinnitamist tagandada ennast ning delegeerida ülesanded spetsialistide vehakl laiali. Vähegi keerukam ja mahukam IT projekt vajab aktiivset suunamist juhtkonna poolt, kuna projekti juhtimise käigus tuleb teha otsuseid, mis puudutavad organisatsiooni üldjuhtimist, sh. strateegilist juhtimist (töökorralduse muutused, uute rakenduste kasutuselevõtu ajastamine jm). Seetõttu on väga vajalik selliste projektide  juhtrühmadesse kaasata vastutava tellijana tippjuhtkonna liige, kelle vastutusalasse käsilolev projekt kuulub. Juhi roll on kindlustada projekti kulg vastavalt ettevõtte arengusuundadele, koordineeritus teiste valdkondadega ja projektile vajalike strateegiliste otsuste operatiivsus.