Skip to content

Vajad muutust

Läbimõeldud IT-strateegia toob ettevõtjale võimekuse!

IT strateegia kooskõlastamine ettevõtte üldiste eesmärkidega tagab firmale jätkusuutlikuse, on kuluefektiivne ning annab konkurentsieelise. IT lahenduste toimimise kvaliteedist sõltub paljude firmade tööviljakus. IT lahenduste planeerimine on ajamahukas ja kulukas ettevõtmine, seepärast tuleb neid korralikult planeerida.

IT lahendused peavad toetama ettevõtte äriprotsesse, et tõsta ettevõtte efektiivsust. IT valdkond on muutunud väga suureks ja keerukaks ning tihti ei saa ettevõtte juhtkond aru, millega IT osakond tegeleb. Kui efektiivne see on ning kas see katab vajadused, kuidas naabril on asjad korraldatud. Siin saamegi meie Sind aidata.

Soovid jätkusuutlikuid lahendusi, mis sobituksid ettevõtte profiiliga

Kuidas me seda teeme?

Kõigepealt kaardistame ettevõtte strateegilised eesmärgid, siis põhi ning kõrvalprotsessid. Analüüsides äriprotsesside „kitsaskohti“, mille avardamine tõstaks äriprotesside üldist suutlikkust. IT vahendid on mõistlik suunata just nende „kitsaskohtade“ avamisele – nii annab see kõige suuremat efekti. Ettevõte juhtkonnaga koostöös valmib IT strateegiline tegevuskava, mida järgides on kulutused IT-le läbimõeldud ja kooskõlas ettevõtte üldiste vajadustega.